تست غیرمخرب NDT

تست غیرمخرب NDT

در این بخش از مقالات گروه صنعتی بوذرجمهر به تست غیرمخرب NDT می پردازیم:

تست های غیر مخرب NDT جوش (Non Destructive Testing)

تست غیرمخرب NDT شامل یک گروه گسترده از تکنیک های تجزیه و تحلیل به منظور بررسی خواص مواد ، اجزا، محصولات ، جوش و یا سیستم بدون ایجاد آسیب را پوشش می دهد و امروزه نقش حیاتی را در زندگی انسانها ایفا می کنند.

تست غیرمخرب NDT-1

این تست را می توان ابزاری برای مدیریت کیفیت دانست.

بازرس جوش باید دارای دانسته های فنی و رفتاری مناسب جهت بازرسی جوش و آزمایش های غیر مخرب NDT  باشد که در زیر به چند مورد مهم از این ویژگی ها اشاره شده است.

تستهای غیر مخرب جوش دارای 3 ویژگی مشترک زیر می باشند :
 1. پدیده فیزیکی باعث ایجاد یک اثر می گردد.
 2. اثر بوجود آمده را تفسیر و ارزیابی می کنند
 3. از یک محیط واسطه و یک پدیده فیزیکی استفاده می کنند.
آزمون غیر مخرب NDT توصیفی برای آزمایش NDT می باشند.

تست غیرمخرب NDT-2

در این تست شخصی که بازرسی و تست غیر مخرب NDT را انجام می دهد باید دانش بالایی از نحوه کارکرد هریک از تست های غیر مخرب داشته باشد تا باعث هدر رفت ،منابع ، پول و زمان نشود زیرا انجام این تست های غیر مخرب کارهر کسی نمی باشد و گذراندن دوره های تخصصی و تجربه و مهارت بالای بازرس جوش و تکنسین مورد نیاز است.

که از انواع آن می توان :

 •  تست غیر مخرب PT (تست مایع نافذ)
 • تست غیر مخرب MT (تست ذرات مغناطیسی)
 • تست غیر مخرب UT (تست التراسونیک)
 • تست غیر مخرب ED (تست جریان گردابی)
 • تست غیر مخرب RT (تست رادیوگرافی)
 • تست غیر مخرب PAUT (تست آرایه فلزی)
 • تست غیر مخرب TOFD (تست زمان پراش جوش)
 • تست غیر مخرب PA (تست التراسونیک آرایه فازی جوش)
 • تست غیر مخرب ET (تست جریان چرخش جوش)
 • تست غیر مخرب VT(تست بازرسی چشمی جوش)
 • تست غیر مخرب LT (تست نشتی)
 • تست غیر مخرب NR (تست رادیوگرافی با نوترون)
 • تست غیر مخرب VA (تست آنالیز لرزش)
 • تست غیر مخرب AE (تست انتشار صوت)
 • تست غیر مخرب IR (تست مادون قرمز)
هدف از انجام تست غیر مخرب جوش (NDT) شرح دادن عیوب واقع در جوش و منطقه متاثر از حرارت و فلز پایه می باشد.

جزئیاتی که در طول مراحل جوشکاری باید مدنظر داشت :

 1. درجه حرارت جوش
 2. تمیز کردن ، تراشیدن ، سنگ زنی یارویه برداری جوش
 3. نقص های ساختاری و ناپیوستگی جوش

جزئیاتی که در مراحل پس از جوشکاری قابل بررسی می باشد :

 1. وجود هرگونه حفره پر نشده ، تخریب ، ترک ، روی هم افتادگی در جوش
 2. سازگاری جوش با طراحی و الزامات روش
 3. پذیرش جوش با توجه به ظاهر و کیفیت ساخت
 4. درستی ابعاد جوشکاری ، با استفاده از خط کش یا ابزار اندازه گیری نوار جوش

دیدگاهتان را بنویسید