در این بخش از محصولات گروه صنعتی بوذرجمهر به قالب می پردازیم ،که به بخش های :

  • سیستم قالب بندی فرم تونل
  • سیستم قالب لغزان
  • قالب دیوار
  • قالب ستون
  • قالب سقف
  • قالب ویژه (خاص)

تقسیم میشود.

شما مشتریان بزرگوار می توانید با مطالعه توضیحات مربوط به این بخش ، اقدام به ثبت و خرید اینترنتی نمایید.