تعیین قیمت داربست مثلثی

در این بخش از مقالات گروه صنعتی بوذرجمهر به تعیین قیمت داربست مثلثی می پردازیم:توجه : در این مقاله (تعیین قیمت داربست مثلثی) از عکسای اختصاصی گروه صنعتی بوذرجمهر استفاده شده…

ادامه خواندنتعیین قیمت داربست مثلثی

تفاوت برش لیزر, پلاسما و هوا برش

در این بخش از مقالات گروه صنعتی بوذرجمهر به تفاوت سه برش اصلی برش لیزر, برش پلاسما و برش شعله (برش هواگاز) (تفاوت برش لیزر, پلاسما و هوا برش) می پردازیم:…

ادامه خواندنتفاوت برش لیزر, پلاسما و هوا برش