سد ها

پروژه سد مخزنی جگین

پيمانكار: شركت ساختماني ژيانمشاور: شركت مهندسي مشاور مهاب قدسجهت اجراي عمليات بتن ريزي قسمتهاي مختلف سد مخزني جگين از قبيل سرريز،پييرهاي سرريز،حوضچه آرامش،تخليه كننده هاي تحتاني،آبگيرها،گالريها و نيز شفت هاي…

ادامه خواندنپروژه سد مخزنی جگین

پروژه سد بتنی دو قوسی سلمان فارسی (قیر و کارزین)

پيمانكار: شركت پيمابمشاور : شركت مهاب قدسجهت اجراي بدنه سد بتني دو قوسي سلمان فارسي (قير و كارزين) واقع در جنوب شيراز به ارتفاع 125 متر و طول تاج سد…

ادامه خواندنپروژه سد بتنی دو قوسی سلمان فارسی (قیر و کارزین)