سازه های فلزی

پروژه آرتمیس

کارفرما: اتحادیه تعاونی های نمونه رسامحل پروژه: تهران انتهای اتوبان همت ضلع شمالی دریاچه چیتگراسکلت فلزی پیچ و مهره ای این پروژه با وزن 5000 تن دارای 32 طبقه و…

ادامه خواندن پروژه آرتمیس

سوله توربین های بادی

سوله سنگین 1000 تنی این پروژه دارای زیربنای کلی 8000 متر مربع از حیث تعداد جرثقیل و شرایط خاص کنترلی بر روی ساخت و همچنین ارتفاع بلند آن
(ارتفاع تاج 20…

ادامه خواندن سوله توربین های بادی