سازه های فلزی

سوله توربین های بادی

سوله سنگین 1000 تنی این پروژه دارای زیربنای کلی 8000 متر مربع از حیث تعداد جرثقیل و شرایط خاص کنترلی بر روی ساخت و همچنین ارتفاع بلند آن
(ارتفاع تاج 20…

ادامه خواندنسوله توربین های بادی