پروژه های مسکن

پروژه انبوه سازی یاس مشهد

توليد ساختمان بصورت انبوه و در قالب مجتمع هاي عظيم با كاربري مختلف در كنار هم جهت رفع نياز روزمره خانواده خصوصاً در موقعيت اين مجتمع كه با توجه به…

ادامه خواندنپروژه انبوه سازی یاس مشهد

پروژه 330 واحدی تعاونی مسکن شهرداری اسلامشهر-واوان

پيمانكار : شركت نقش راه راميانجهت اجراي بلوكهاي پروژه تعاوني مسكن شهرداري اسلامشهر- واون توسط گروه صنعتي بوذرجمهر سيستم قالب تونلفرم تيپ مدولار طراحي،ساخته و مونتاژ گرديد كه با اجراي…

ادامه خواندنپروژه 330 واحدی تعاونی مسکن شهرداری اسلامشهر-واوان

پروژه انبوه سازی مسکن مهر یزد

پروژه 428 واحدي مسكن مهر يزد كه در 19 بلوك و در زميني به مساحت حدود 30,000 مترمربع در سال 1390 شروع بكاركرد.سيستم طراحي سازه بصورت ديوار و دال بتني…

ادامه خواندنپروژه انبوه سازی مسکن مهر یزد

پروژه 10000 واحدی فاز 9 مسکن پردیس

پيمانكار : شركت ساختماني دبله – شركت توسعه و عمران سامان گزاركارفرما :شركت بين المللي توسعه شهرسازي ايرانيانجهت اجراي بلوكهاي پروژه 000/10 واحدي فاز 9 مسكن مهر پرديس،سيستم قالب تونلفرم…

ادامه خواندنپروژه 10000 واحدی فاز 9 مسکن پردیس