You are currently viewing پروژه مجتمع مسکونی فرشته

پروژه مجتمع مسکونی فرشته

پیمانکار:شرکت شایگان

کارفرما:شرکت شایگان

این پروژه در منطقه الهیه تهران در متراژ 50000متر مربع در 16طبقه که سیستم دال تخت با روش پس ‌کشیده طراحی و اجرا شد.
با توجه به حساسیت پروژه از نظر بتن تمام شده بصورت اکسپوز،شرکت بی-اف-اس برای اجرای دال بتنی به پیمانکار سیستم BFS-Flex را پیشنهاد داد که این سیستم قابلیت اجرای دال های تخت با اشکال هندسی نامنظم را دارد و با استفاده از قطعات مدولار چیدمان به راحتی امکان پذیر می‌باشد.
جهت اجرای ستون های پروژه با توجه به سایزهای مختلف سیستم BFS-Column ZigFlex طراحی شد که قابلیت اجرا ار سایز (120*120) الی(30*30 )سانتیمتر را داشته و کمک شایانی درسرعت و کیفیت اجرا به این پروژه داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید