You are currently viewing پروژه تونل راه آهن تهران – تبریز

پروژه تونل راه آهن تهران – تبریز

در پروژه ملی مهر ماندگار تونل راه آهن تهران –تبریز، با توجه به طول 20 کیلومتری دیوارهای یکطرفه تونل (در روش کندوپوش احداث تونل )، گروه صنعتی بوذرجمهر موفق به طراحی، ساخت و نصب چهار دستگاه قالب لاینینگ دیوار یکطرفه قائم تونل به ارتفاع 60/7 متر و طول 60/12 متر در هر پارت بتن ریزی بصورت رونده (با شاسی حماله) در دهانه به عرض 10/11 متر گردید که هر قالب در این پروژه با توجه به سهولت کاربری در طرح این قالب و سرعت بالای فیکس شدن آن، دارای راندمان اجرای هر پارت طول 60/12 متری در 24 ساعت برای هر دستگاه قالب بود که بصورت رکوردی در مقایسه با زمان دو الی سه هفته ای اجرای مشابه هر 60/12 متری طول با استفاده از قالب های سیستم مدولار، در این پروژه ثبت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید