You are currently viewing پروژه تصفیه خانه هفتم تهران

پروژه تصفیه خانه هفتم تهران

جهت استفاده آب شرب جنوب و جنوب شرقی شهر تهران، کارفرمای طرح، شرکت آب و فاضلاب تهران احداث تصفیه خانه که ظرفیت نهایی 5000 لیتر در ثانیه را داشته باشد در اولویت قرار داده و در زمینی به مساحت 15 هکتارساخت ابنیه پروژه آغاز شد.در این پروژه ازسیستم قالبهای مدولار کمانی جهت دیواره های قوسی مخازن استفاده شده است . در ارتفاع جهت بتن ریزی ایمن سیستم بالارونده پیشنهاد شدصرفه جویی در مقدار قالب و نیز سرعت دراجرای این پروژه را افزایش داد.

دیدگاهتان را بنویسید