داربست کنسول

در این بخش از مقالات گروه صنعتی بوذرجمهر به داربست کنسول یا دروازه ای می پردازیم: انواع داربست مورد استفاده در ساخت و ساز مواردی که در زیر فهرست شده‌اند از…

ادامه خواندن داربست کنسول

داربست نوع دوبل

در این بخش از مقالات گروه صنعتی بوذرجمهر به داربست نوع دوبل می پردازیم: انواع داربست مورد استفاده در ساخت و ساز مواردی که در زیر فهرست شده‌اند از مهم‌ترین و…

ادامه خواندن داربست نوع دوبل

ورق برشی چیست؟

در این بخش از مقالات گروه صنعتی بوذرجمهر به این سوال که ورق برشی چیست؟ (ورق برش خورده چیست ؟) می پردازیم: ورق برشی یا برش خورده چیست؟ ورق برشی…

ادامه خواندن ورق برشی چیست؟

قالب های منهول

در این بخش از مقالات گروه صنعتی بوذرجمهر به قالب های منهول می پردازیم: توجه : در این مقاله (قالب های منهول) از عکسای اختصاصی گروه صنعتی بوذرجمهر استفاده شده است.…

ادامه خواندن قالب های منهول

تعیین قیمت داربست مثلثی

در این بخش از مقالات گروه صنعتی بوذرجمهر به تعیین قیمت داربست مثلثی می پردازیم:توجه : در این مقاله (تعیین قیمت داربست مثلثی) از عکسای اختصاصی گروه صنعتی بوذرجمهر استفاده شده…

ادامه خواندن تعیین قیمت داربست مثلثی

ورق کله گاوی چیست؟

در این بخش از مقالات گروه صنعتی بوذرجمهر به ورق کله گاوی چیست؟ می پردازیم: یکی از انواع اتصالات تیر به ستون اتصال با ورق سیاه روسری و زیرسری است که با توجه…

ادامه خواندن ورق کله گاوی چیست؟

تفاوت برش لیزر, پلاسما و هوا برش

در این بخش از مقالات گروه صنعتی بوذرجمهر به تفاوت سه برش اصلی برش لیزر, برش پلاسما و برش شعله (برش هواگاز) (تفاوت برش لیزر, پلاسما و هوا برش) می پردازیم:…

ادامه خواندن تفاوت برش لیزر, پلاسما و هوا برش