پروژه پدیده شاندیز مشهد

پروژه پدیده شاندیز مشهد

در پروژه استراتژیک شهر پدیده شاندیز مشهد با توجه به حساسیت های موجود در زمان بندی اتمام پروژه و با توجه به خاص بودن سازه های بتنی پروژه،گروه صنعتی بوذرجمهر برای اولین بار در ایران با استفاده از سیستم های پانلی BFS-Zigma خود (قالبهای یکپارچه بزرگ بدون نیاز به سولجر و سایر متعلقات سیستم های سنتی رایج در ایران) موفق به اجرای بتن ریزی دیوار دوطرفه به ارتفاع 6 متر به صورت یک مرحله ای و با فشار بتن 80 کیلو نیوتن بر متر مربع گردید که رکوردی در مقایسه،قالبهای مشابه اروپایی مورد استفاده در این پروژه قلمداد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید