ساختمان های چند طبقه

پروژه پدیده شاندیز مشهد

در پروژه استراتژيك شهر پديده شانديز مشهد با توجه به حساسيت هاي موجود در زمان بندي اتمام پروژه و با توجه به خاص بودن سازه هاي بتني پروژه،گروه صنعتي بوذرجمهر…

ادامه خواندن پروژه پدیده شاندیز مشهد

پروژه مجتمع تجاری پارس

كارفرما : شركت خدمات فن آوريهاي نوين عمران اين پروژه يكي از بزرگترين و مدرن ترين مجتمع هاي تجاري و اداري ايران و به عنوان يكي از عظيم ترين پروژه…

ادامه خواندن پروژه مجتمع تجاری پارس

پروژه مجتمع تجاری اداری یاس هنگام

مجتمع تجاري اداري ياس هنگام در زميني به مساحت 22207 متر مربع با زير بناي 240731 متر مربع در 15 طبقه مشتمل بر 11 طبقه0 تجاري و 4 طبقه پاركينگ…

ادامه خواندن پروژه مجتمع تجاری اداری یاس هنگام