ساختمان های صنعتی

پروژه دودکش بتنی ذوب آهن

پروژه دودکش بتنی ذوب‌آهن اصفهان بدلیل متغیر بودن قطر سازه بتنی و ضخامت دیواره اجراي این سازه خاص را با سيستم قالب لغزان باچالش روبرو می‌کردکه با توانمندی تیم فنی…

ادامه خواندن پروژه دودکش بتنی ذوب آهن

برج مالتینگ و ساختمان های صنایع غذایی کیلوس

با هدف ايجاد كارخانه اي نمونه در خاورميانه به منظور توليد عالي ترين نوع مالت، عصاره، مالت و آبجو بدون الكل، اين شركت اقدام به ايجاد يك كارخانه كرده است.…

ادامه خواندن برج مالتینگ و ساختمان های صنایع غذایی کیلوس