You are currently viewing کاهش هزینه های قالب بندی

کاهش هزینه های قالب بندی

در این بخش از مقالات گروه صنعتی بوذرجمهر به کاهش هزینه های قالب بندی می پردازیم:

 چگونه می توان در هزینه ساخت قالب به اقتصاد دست یافت ؟ برای این منظور ( کاهش هزینه های قالب بندی و نهایتا کاهش هزینه کل پروژه ) به نکات زیر دقت کنید.

کاهش هزینه های قالب بندی-1

 1. استفاده از طرح فریم منفرد برای کل پروژه ، این امر می تواند اجرای کارها را بهبود بخشد و هزینه های مواد قالب سازی را کاهش دهد ، دو طرح قاب بندی فقط در یک پروژه بزرگ قابل توجیه است
 2. از عمق یکسان برای تمام تیرها و تیرچه ها استفاده کنیم و عرض آنها می تواند چهار یا پنج برابر عمق آنها باشد
 3. یکنواخت بودن فاصله ستون ها برای دستیابی به اندازه های یکنواخت برای تیرچه ها و تیرهای ستون در نتیجه با ساده سازی ، صرفه جویی می شود.
 4. ساختار را به صورت کلی مطالعه کنید.
 5. طرح های جایگزین را با مقایسه همه سیستم های قالب بندی ساختاری احتمالی آماده کنید.
 6. مکانهای ستونها ، جهت و اندازه های آنها را تا جایی که امکان دارد ثابت نگه دارید
 7. بهترین تعادل را بین هزینه ساختار و ملاحظات طراحی انتخاب کنید.
 8. برای به حداقل رساندن تغییرات آینده ، نقشه های طرح بندی انتخاب شده را به همه اعضای تیم معمار / مهندس توزیع کنید.
 9. ساختار خود را برنامه ریزی کنید. تجسم کنید که چگونه فریم ها ساخته می شوند.استفاده از اندازه های استاندارد امکان استفاده حداکثر از فریم ها را فراهم می کند.
 10. در طول طراحی نهایی ، بر جزئیاتی که بیشترین تأثیر مالی را بر روی کل هزینه قالب سازه دارند تأکید کنید.
 11. مشخصات پروژه خود را برنامه ریزی کنید تا هزینه ها و زمان ساخت را با به حداقل رساندن مواردی مانند زمان سلب اولیه قالب و مخلوط بتن با مقاومت بالا و زودهنگام به حداقل برسانید.
 12. در بعضی پروژه ها نیاز به صیقلی و پرداخت کردن سطح بتن می باشد. در چنین، پروژه هایی استفاده از قالبهای با سطح صاف ، مانند قالبهای پلای وود، قالبهای فیبری آبدیده و قالبهای فولادی می تواند صرفه اقتصادی زیادی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید