You are currently viewing تفاوت برش لیزر, پلاسما و هوا برش

تفاوت برش لیزر, پلاسما و هوا برش

در این بخش از مقالات گروه صنعتی بوذرجمهر به تفاوت سه برش اصلی برش لیزر, برش پلاسما و برش شعله (برش هواگاز) (تفاوت برش لیزر, پلاسما و هوا برشمی پردازیم:

تفاوت در مفاهیم اصلی

برش پلاسما :

تفاوت برش لیزر, پلاسما و هوا برش-1

پلاسما تکنولوژی است که در برش ورق ها با سایر تجهیزات رقابت می کند. این رقابت به دلیل کاربرد وسیع این تکنولوژی و منعطف بودن عملکرد آن صورت می گیرد.

برش پلاسما فرآیند برش گرمایی است که در آن یک قوس پلاسما از طریق یک نازل منقبض شده است . قوس انتقالی , که موقع انتقال جریان الکتریکی از الکترود غیر ذوبی ( کاتد ) به قطعه کار ( آند ) رخ می دهد و برای برش مواد رسانای الکتریکی استفاده می شود این رایج ترین شکل استفاده پلاسما است . درشکل غیر انتقالی , قوس بین الکترود و نازل رخ می دهد حتی موقع استفاده از یک گاز برشی که شامل اکسیژن است اثر گرمای قوس پلاسما چیرگی دارد.

برش اکسیژن – سوخت گاز (هوا برش) :

تفاوت برش لیزر, پلاسما و هوا برش-2

جوش ( اکسیژن – سوخت گاز) و (برش اکسیژن – سوخت گاز) یا (هوا برش ) روش هایی هستند که در آنها سوخت گاز به همراه اکسیژن برای جوش دادن و برش فلزات استفاده می شود.

در برش (اکسیژن – سوخت گاز) از یک مشعل برش برای حرارت دادن فلز تا دمای برافروختگی استفاده می شود. سپس یک جریان اکسیژن به روی فلز دمیده می شود و فلز در این اکسیژن سوخته و سپس فلز به صورت گل اکسید شده فلز به بیرون از محل برش جاری می گردد.

برش لیزر :

در این روش اشعه لیزر از اپتیک دستگاه ساطع می گردد که چگالی توان بسیار بالایی دارد.

در این روش اشعه لیزر دمای قطعه کار را تا نقطه ذوب و جوش بالا می برد. در همین زمان گاز پرفشاری در راستای اشعه لیزر دمیده شده و قطعه کار را برش لیزر می دهد.

حال به تفاوت برش لیزر, پلاسما و هوا برش در مباحث مهم دیگر می پردازیم:

تفاوت در کیفیت برش

 • هوا برش : زاویه شیب, ایجاد گرمای زیاد در محیط, تولید مقدار زیادی خاکستر, نیاز به پردازش مجدد
 • برش پلاسما : زاویه شیب کم, ایجاد گرمای کم در محیط, بدون تولید خاکستر, دقت برش مناسب
 • برش لیزر : زاویه شیب بسیار کم, ایجاد گرمای کم در محیط, بدون تولید خاکستر, دقت برش بسیار مناسب.

تفاوت در توانایی تولید

 • هوا برش : سرعت برش پایین, اگر قطعه کار از قبل حرارت داده شود, سرعت برش را می توان افزایش داد.
 • برش پلاسما : سرعت برش بسیار بالا برای انواع ضخامت
 • برش لیزر : سرعت برش بسیار بالا در ضخامت های کمتر از mm6 با افزایش ضخامت, سرعت برش افزایش می یابد.

تفاوت در تعمیر و نگهداری

 • هوا برش : تعمیر و نگهداری دستگاه های CNC برش شعله آسان می باشد.
 • برش پلاسما : نیاز به افراد متخصص می باشد.
 • برش لیزر : تعمیر این دستگاه CNC بسیار پیچیده می باشد و نیاز به افرادی متخصص در این زمینه است.

تفاوت در هزینه تولید و قیمت نهایی

 • هوا برش : این CNC ها بسیار گران بوده و نیازمند تجهیزات برشی با دقت و بازدهی بالا می باشد.
 • برش گاز : هزینه این CNC ها تقریبا پایین می باشد.
 • برش لیزر : کمترین هزینه را در مقایسه با دو دستگاه CNC دیگر دارد

دیدگاهتان را بنویسید