چرا باید قالبهای BFS-ZIGMA استفاده کرد؟

در این بخش از مقالات گروه صنعتی بوذرجمهر به پاسخ این سوال (چرا باید قالبهای BFS-ZIGMA استفاده کرد؟) می پردازیم: سیستم قالب دیوار بصورت پانلی و در ابعاد مشخص و…

ادامه خواندن چرا باید قالبهای BFS-ZIGMA استفاده کرد؟

قالب خاص موج شکن حشمت رود

در این قسمت از پروزه های گروه صنعتی بوذرجمهر به قالب خاص موج شکن حشمت رود می پردازیم:موج شکن ها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش در بندر گاه…

ادامه خواندن قالب خاص موج شکن حشمت رود