سیستم قالب بندی تونل چیست و چه کاربردی دارد؟

معرفی و تاریخچه قالب تونلی  روش قالبهای تونلی یکی از جدیدترین روش های ساخت و ساز مسکن است که به تازگی استفاده از آن در کشور ایران فراگیر شده است.…

ادامه مطلب سیستم قالب بندی تونل چیست و چه کاربردی دارد؟