دانلود کتاب قالب بندی سازه های بتنی

این کتاب ترجمه ای از کتاب formwork for concrete تالیف Robert L.Peurifoy و Garold D.Oberlender است. هدف از تالیف این کتاب ارائه اصول و روشهای تجزیه ، تحلیل در طراحی قالب و اجزاء آن است که از این طریق می توان همواره در پیشبرد اهداف پروژه ها و توسعه و گسترش سیستم قالب بندی در آنها نقش ایفاد کرد.