You are currently viewing پروژه 10000 واحدی فاز 9 مسکن پردیس

پروژه 10000 واحدی فاز 9 مسکن پردیس

پیمانکار : شرکت ساختمانی دبله – شرکت توسعه و عمران سامان گزار

کارفرما :شرکت بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان

جهت اجرای بلوکهای پروژه 000/10 واحدی فاز 9 مسکن مهر پردیس،سیستم قالب تونلفرم تیپ مدولار توسط گروه صنعتی بوذرجمهر طراحی و ساخت و مونتاژ گردید که با اجرای همزمان دیوار و سقف و رامکای طبقه فوقانی در هر نیم طبقه و سهولت در باز و بست و بیرون کشیدن قالبها و سپس سهولت در نصب مجدد درطبقه فوقانی در پانلهای یکپارچه،کمک شایانی در سرعت اتمام بلوکهای پروژه داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید