پروژه های مهم

در حال حاضر بالاترین ساختمان ها و پیچیده ترین طرح های کف با استفاده از قالب و فن آوری داربستی بوذرجمهر ایجاد می شوند. ما به عنوان یک شریک قابل اعتماد ، ما با محصولات و خدمات نوآورانه از مشتریان خود پشتیبانی می کنیم.
پروژه های ما را در سراسر ایران و سایر کشورها میتوانید مشاهده کنید.

مشاهده همه پروژه های بوذرجمهر