كارفرما : شركت خدمات فن آوريهاي نوين عمران

اين پروژه يكي از بزرگترين و مدرن ترين مجتمع هاي تجاري و اداري ايران و به عنوان يكي از عظيم ترين پروژه هاي عمراني و ساختماني شهر تهران مي باشد و در موقعيتي مناسب از نظر دسترسي و امكانات پيش بيني شده كه در زميني به مساحت 26 هزار متر مربع در خيابان معلم واقع شده است.

با توجه به دال تخت و با داشتن ترازهاي مختلف گروه صنعتي بوذرجمهر جهت سرعت بخشيدن به اجراي دال ها سيستم BFS-SK را پيشنهاد داده كه سرعت اجرا را افزايش دهد.اين سيستم به علت آنكه از قطعات مدولار استفاده شده در پلان هاي مختلف قابليت چيدمان دارد وزن سبك اين سيستم يكي از ويژگي هاي آن مي باشد رويه سيستم پلاي وود بوده و سطح تمام شده بتن بصورت اكسپوز مي باشد.