جهت اجرای عملیات لاینینگ چهار سری شفت بتنی مخازن ضربه گیر سد گتوند به قطر تمام شده بتن 00/15 متر و ارتفاع ۶۶ متر توسط دفتر فنی گروه صنعتی بوذرجمهر قالب لغزان دیوار یکطرفه طراحی، ساخته و در محل پروژه نصب و اجرا گردید که با توجه به یکطرفه بودن دیوار بتنی و نیز قطر زیاد شفت در زمره پروژه های خاص و بدیل سیستم قالب های لغزان ارتفاعی بشمار می آید.