پروژه سد مخزنی جگین

پروژه سد مخزنی جگین

پیمانکار: شرکت ساختمانی ژیان

مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

جهت اجرای عملیات بتن ریزی قسمتهای مختلف سد مخزنی جگین از قبیل سرریز،پییرهای سرریز،حوضچه آرامش،تخلیه کننده های تحتانی،آبگیرها،گالریها و نیز شفت های دسترسی گالریهای بدنه اصلی سد توسط گروه صنعتی بوذرجمهر قالبهای سیستم های مختلف بالارونده و نیز قالبهای قسمتهای خاص پروژه ساخته شدکه با سهولت کاربری و کیفیت بالای سطوح تمام شده بتن کمک شایانی به سرعت اتمام پروژه نمود.

دیدگاهتان را بنویسید