پروژه سد بتنی دو قوسی سلمان فارسی (قیر و کارزین)

پروژه سد بتنی دو قوسی سلمان فارسی (قیر و کارزین)

پیمانکار: شرکت پیماب

مشاور : شرکت مهاب قدس

جهت اجرای بدنه سد بتنی دو قوسی سلمان فارسی (قیر و کارزین) واقع در جنوب شیراز به ارتفاع 125 متر و طول تاج سد 345 متر،سیستم قالبهای بالا رونده سازگار با بتن ریزی حجیم بلوکهای بدنه سد به ارتفاع 5/3 متر توسط گروه صنعتی بوذر جمهر صنعت طراحی و ساخته شد که با سهولت قابل ملاحظه ای در کاربری کمک شایانی به سهولت در اجرای پروژه نمود از این قالبها در قسمت های شوت قطاعی و دیواره های سرریز نیز استفاده گردید.

دیدگاهتان را بنویسید