پروژه دودکش بتنی ذوب آهن

پروژه دودکش بتنی ذوب آهن

پروژه دودکش بتنی ذوب‌آهن اصفهان بدلیل متغیر بودن قطر سازه بتنی و ضخامت دیواره اجرای این سازه خاص را با سیستم قالب لغزان باچالش روبرو می‌کردکه با توانمندی تیم فنی گروه صنعتی بوذرجمهر با استفاده از سیستم قالب لغزان مقطع متغیر این سازه خاص قابلیت اجرا پیدا کرد.

قطر خارجی این سازه در پائین ترین نقطه 5.90 متر با ضخامت دیواره 30 سانتیمتر شروع و در ارتفاع 120 متری دودکش به قطر خارجی 4.70 متر و ضخامت دیوار 25 سانتیمتر تغییر پیدا می کرد و با توجه به حرکت دائم سیستم لغزان، قالب بگونه ای طراحی شده بود که تغییر قطر و ضخامت دیواره سازه بسهولت امکان پذیر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید