پيمانكار: شرکت بتن ساز مشهد

تقاطع غير همسطح جمهوري اسلامي، يكي از اصلي ترين و پرترددترين ميادين شهر حد فاصل دو بزرگراه و شريان اصلي خروجي و ورودي شهر مشهد قرار گرفته است. طول كلي پل720متر شامل380متر طول عرشه و340 متر رمپ در طرفين مي باشد. عرشه پل روگذر از نوع صندوقه‌اي 4سلولي به ارتفاع 2متر مي‌باشد. عرض عرشه پل در هر مسير حدود 75متر كه بزرگترين دهانه حدود50 متر مي‌باشد.
واحد فني و مهندسي گروه صنعتي بوذرجمهر با توجه به حساسيت پروژه در زمان و بار ترافيكي اقدام به طراحي قالب عرشه در دو مرحله ارتفاعي بتن ريزي كرد
كه توانست سرعت پروژه را افزايش دهد و همچنين سيستم داربست زير عرشه بگونه اي چيدمان شد كه از قطعات مدولار با سرعت مونتاژ‌پذيري بالا در دهانه‌هاي مختلف و ارتفاع‌هاي متفاوت به اين پروژه كمك كند.