پروژه تجاری و تفریحی تهران مال در زمینی به مساحت 23,000 متر مربع و زیر بنای 150,000 متر مربع در غرب تهران واقع شده و با توجه به سرمایه گذاری خارجی و زمان بندی محدود،پيمانكار پروژه، شرکت آذرسیماب، جهت تسریع در قالب بندی دال از سیستم داربست بندی پل استفاده نموده است.
این سیستم داربست بندي با مونتاژ و دمونتاژ سهل و آسان و عدم نیاز به نیروی متخصص زمان داربست بندی را به حداقل رسانده و در دیوارهای حائل نيز استفاده از سیستم قالبهاي مدولار بالا‌رونده که بصورت یکطرفه طراحي گرديد با استفاده ازمجموعه قالب های مدولار و براکت ها بتن ريزي ديوارهاي حائل را در ارتفاع به سادگي و با هزينه پائين و در زمان مناسب به پايان رساند.