پروژه برج مسکونی 17 طبقه دبی

پروژه برج مسکونی 17 طبقه دبی

موقعیت : امارات متحده عربی،دبی،دبیلند ریزیدنس

UAE,DUBAI,DUBAILAND RESIDANCE

پیمانکار : شرکت ساختمانی الفلاسی

ALFALASI ENGINEERING CONSTRUCTION COMPANY

مشاور : DARTIN DUBAI

جهت اجرای دیوارهای حائل پروژه به ارتفاع 5/3 متر قالب یکطرفه سیستم قالب مدولار فلزی با سیستم پشت بند  مهاری مورب از جنس سولجرهای سیستم قالب مدولار در دفتر و کارخانه دبی کشور امارات متحده عربی شرکت BFS طراحی،ساخته و اجرا گردید که با توجه به سرعت بتن ریزی بالای پروژه استفاده از این سولجرها علاوه بر اقتصادی نمودن پروژه هم بعنوان پشت بند مهاری مایل و هم بعنوان تنظیم کننده راستای شاقولی قالب ها استفاده گردید.

دیدگاهتان را بنویسید