پروژه برج مسکونی تکام

پروژه برج مسکونی تکام

جهت اجرای دال تخت طبقات زیرزمین و نیز طبقات تیپ از سیستم قالب بندی سقف BFS-SK با رویه پلای وود استفاده گردید که تماما توسط دفتر دبی شرکت BFS و کارخانه جبل علی آن برای حدود 1000 متر مربع سقف با ضخامت دال 325 میلیمترطراحی،ساخته و ارسال گردید که با توجه به برنامه زمانبندی حساس پروژه استفاده از این سیستم صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان اتمام و نیز هزینه های قالب بندی و نفرات در این پروژه که در یکی از بهترین مناطق دبی-کشور امارات متحده عربی گردید.

دیدگاهتان را بنویسید