اسکلت فلزی با اتصالات پیچ و مهره ای این پروژه حدود 1500 تن و دارای 15 طبقه و در زیربنا 14،500 مترمربع می باشد، این پروژه با توجه به زمان محدود و محل پروژه در کمترین زمان با بهترین کیفیت اسکلت تولید و نصب شده است.