پروژه بانک ملت

پروژه بانک ملت

کارفرما: اداره سرمایه گذاری بانک ملت

اسکلت فلزی و پیچ و مهره ای این پروژه با وزن حدود 8،800 تن دارای 36 طبقه و 79،000 مترمربع زیربنا می باشد.

ساخت این پروژه با دستگاه های تمام اتوماتیک روز دنیا که در اختیار شرکت عمران ساختمان بوذرجمهر (OSB) می باشد، کمک شایانی به پروژه و
همچنین نصب در ارتفاع بالا با ایمنی، توسط نیروی متخصص اجرا شود.

دیدگاهتان را بنویسید