توليد ساختمان بصورت انبوه و در قالب مجتمع هاي عظيم با كاربري مختلف در كنار هم جهت رفع نياز روزمره خانواده خصوصاً در موقعيت اين مجتمع كه با توجه به نزديكي به شريانهاي اصلي شهر، مراكز زيارتي، تجاري و تفريحي شهر مشهد قرار گرفته و احداث مجتمع مسكوني با امكانات كامل در زميني به مساحت 65000 مترمربع كه شامل 1312 واحد مسكوني، تالار و رستوران، هايپر ماركت، ورزشگاه، مركز بهداشتي و درماني و … مي باشد.

.بتني ديوار و دال يكپارچه با سيستم قالب تونل فرم زمان اجرا را بصورت چشمگير كاهش و كيفيت بتن بصورت نما را نيز دارد. گروه صنعتي بوذر جمهر تلاش كرده ابعاد قالب ها را بگونه اي طراحي كند كه بصورت مدولار در سازه هاي مشابه قابليت استفاده مجدد از اين قالب را داشته باشد. در ساخت 1312 واحد مسكوني در زمان محدود سازه