قالب های مدولار

قالب های مدولار که قالب های همه کاره يا چندمنظوره نیز نامیده می شوند بر اساس ابعاد عرضي 5 سانتی متری (مضرب های عدد 5) طراحی و ساخته شده است. این قالب ها که در ابعاد و اندازه های متنوعی تولید می شوند. بیشترین کاربرد را در قالب بندی قسمتهاي مختلف يك سازه بتنی دارند.

قالب های مدولار در عرض های 10، 15، 20، 25، 30 ، 35، 40، 45 و 50 سانتی متر و طول های 100،150و200 سانتی متر تولید می گردد. علاوه بر این قالب با ابعاد متفاوت بر اساس سفارش کارفرما قابل ساخت خواهد بود.

کنج های مدولار

جهت اتصال دو وجه عمود بر هم قالب از کنج هاي مدولار داخلي و يا خارجي استفاده می شود. کنج ها طوری ساخته شده اند که با قالب های مدولار هماهنگی داشته باشند و لذا واجد کلیه قابلیت ها و مشخصات یک قالب مدولار باشند.