در قالب بندی دیوارها، ابتدا بر اساس ویژگی های دیوار و شرایط اجرایی و ترجیحات کارفرما، قالب مناسب انتخاب می شود. برخی از این ویژگی ها، عبارتند از: ارتفاع هر مرحله از بتن ریزی، امکان اجرای دو طرفه یا یک طرفه دیوار، وجود انحنا در پلان دیوار، قائم بودن یا زاویه دار بودن دیوار.

پس از تعیین ویژگی های فوق، سیستم مناسب قالب بندی به کارفرما پیشنهاد و سپس ساخت قالب مورد نظر کارفرما، آغاز می گردد. در جهت هر چه اقتصادی تر بودن سیستم قالب بندی، همواره تا جایی که ممکن است از قالب های مدولار بهره گرفته می شود و ليكن در اين قالبها سطح نماي بتن اكسپوز نخواهد بود و لذا در مواردي كه نياز به كيفيت تمام شده نماي سطح بتن مي باشد استفاده از اين سيستم قالب بندي توصيه نمي گردد.