در این سیستم که برای سازه های بتنی بلند استفاده می شود، نیازی به استفاده از جرثقیل نیست. بالا رفتن این سیستم به وسیله جک های هیدرولیک و با اتکا بر سطح بتن سخت شده مرحله قبل انجام می شود.
. قالب لغزان در طیف وسیعی از سازه ها کاربرد دارد که موارد زیر از این جمله هستند:
• سیلوهای تک سلولی و چندسلولی و بونکرها
• دیوارهای برشی درسازه های بلند مرتبه
• ستون های مرتفع
• برج ها
• مخازن
• شفتهاي قائم
• دودکش ها
قالب لغزان در دو نوع مقطع ثابت و مقطع متغیر ساخته می شود. وقتی قطر یا ابعاد سازه و ضخامت آن از پایین تا بالا یکسان باشد از قالب لغزان مقطع ثابت استفاده می شود. قالب لغزان مقطع متغیر در ساخت سازه هایی کاربرد دارد که ابعاد خارجی سازه و یا ضخامت آن در ارتفاع تغییر می کند.
ارتفاع پوسته قالب لغزان 1 تا 2/1 متر بوده و بتن ریزی با این قالب به طور پیوسته انجام می شود. قالب های لغزنده با سرعت 20 تا 35 سانتی متر در ساعت به سمت بالا و بصورت هيدروليكي حرکت می کنند.