قالب بندی با سیستم Lumina بسیار سریع و راحت است. با این سیستم پروژه ها در اسرع وقت اجرا می شوند.
برخی از مزایای این سیستم به شرح زیر است:
1- در قالب بندی با سیستم Lumina از پانل های بزرگ استفاده می شود و پانل ها بغل هم چیده می شوند و اتصالات جانبی ندارند. بستن و باز کردن قالب بسیار سریع است.
2- از سیستم Lumina در دال های تخت با ضخامت های مختلف می توان استفاده کرد.

3- در سیستم Lumina از دو نوع سرجک برای اتصال قالب به جک یا داربست استفاده می شود. سرجک نوع اول ثابت است و بعد از عمل آوردن بتن و وقتی که بتن به مقاومت مورد نیاز رسید، قالب باز می شود.
سرجک نوع دوم این قابلیت را دارد که می توان قالب را بعداز این که بتن مقاومت اولیه خود را به دست آورد، باز کرد ولی سیستم های نگهدارنده، از جمله جک و داربست تا زمانی که بتن به مقاومت مورد نیاز نرسیده است، زیر دال باقی می ماند.
4- استفاده از پانل های بزرگ و سبک جهت قالب بندی و حذف اتصالات پانل ها به یکدیگر سرعت باز و بسته کردن قالب بندی را افزایش می دهد.
5- سطوح نمایان بتن به دلیل استفاده از پلای وود بسیار صاف است.

2346 (21) 98+

info@boozarjomehr.com

تهران،خیابان ولیعصر،رو بروی پارک ملت ،ساختمان داستو ،پلاک 2617 ،طبقه دوم ، واحد 7

copyright 2020@Boozarjomehr