سیستم قالب بندی میزی یکی از سیستم های اجرای دالهای بتنی تخت، گسترده و یکنواخت، در پلانهایی با تراکم اجزای عمودی سازه ای کمتر، خصوصاً در سازه های بلندمرتبه با پلان طبقاتی تکرارپذیر ، می باشد که دارای سرعت اجرای بسیار بالا در اتمام پروژه های بلندمرتبه سازی با کیفیت بالای سطوح تمام شده بتنی می باشد.
مزایای کاربرد سیستم قالب بندی میزی :
• سرعت بالای قالب بندی سقف بدلیل حداکثر ابعاد میزها (3×5=15 متر مربع) بصورت یکپارچه
• راندمان بالا و نتیجتاً سرعت بالای اتمام پروژه بدلیل انتقال میزها بصورت یکپارچه به طبقات فوقانی و حذف هرباره عملیات مونتاژ و دمونتاژ این قالبها.
• زمان قالب بندي معادل يك پنجم سيستم قالب بندي سنتی براي اجراي دالهاي تخت
• نیاز به نیروی قالب بند نیمه ماهر بدلیل طراحی سیستماتیک قالبهای میزی
• کیفیت بالای سطوح تمام شده بتن و یکنواختی آن بدلیل استفاده از رویه پلای وودی در قالبهای میزی
• سرعت بالای مونتاژ اولیه در کارگاه، بدلیل امکان بارگیری و ارسال دك فوقانی میزها بصورت مونتاژ شده
• اقتصادی نمودن پروژه ها بدلیل سرعت بالای کاربرد و کاهش زمان اجرا و هزینه نیروی انسانی

2346 (21) 98+

info@boozarjomehr.com

تهران،خیابان ولیعصر،رو بروی پارک ملت ،ساختمان داستو ،پلاک 2617 ،طبقه دوم ، واحد 7

copyright 2020@Boozarjomehr