در اين سيستم جديد قالب بندي ستونهاي با مقطع مربع مستطيل ميتوان با يك ست قالب ستون بدون اضافه يا كم كردن قالبي، انواع مقاطع از(30*30) تا (100*100) سانتيمتر و يا حالتهاي تركيبي فرضاً(60*80)سانتيمتر را در هر فواصل 5 سانتيمتري بصورت كشويي وبا گوشه هاي تيز يا پخدار قالب بندي نمود.

در مقايسه با سيستمهاي سنتي(مدولار)كه هربار لازم مي باشد كل قالبهاو اتصالات و متعلقات باز شوند و مجدداً در محل جديد نصب و مونتاژ گردند،علاوه بر كيفيت بسيار بالاي نماي بتن بدليل استفاده از رويه پلاي وود در اين سيستم قالبهاي ستون و نيز يكپارچه بودن پانلها و نبود خط درزقالب روي بتن،از نظر سرعت نصب و اجرا و اتمام پروژه نيز داراي راندماني حداقل4 برابر مي باشد.