سوله توربین های بادی

سوله توربین های بادی

سوله سنگین 1000 تنی این پروژه دارای زیربنای کلی 8000 متر مربع از حیث تعداد جرثقیل و شرایط خاص کنترلی بر روی ساخت و همچنین ارتفاع بلند آن
(ارتفاع تاج 20 متر) موجب شده است که اسکلت این سازه بصورت یک سازه خاص طراحی و اجرا گردد.

شاخه اجرایی گروه صنعتی بوذرجمهر(شرکت OSB) افتخار دارد که در کوتاه ترین زمان ممکن(4 ماه) این سازه خاص را با حفظ تمامی شرایط کنترل کیفیت و به لحاظ کلیه ضوابط HSE موفق به ساخت و نصب گردیده است.
بدین ترتیب سازه به هنگام و مطابق با برنامه زمانبندی فشرده آماده تحویل و بهره برداری گردید.

دیدگاهتان را بنویسید