نحوه تحویل گرفتن سفارش

بعد از تعیین زمان تأمین و یا تولید سفارش شما، بخش فروش در مورد نحوه دریافت کالا با شما هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد.

شماره تماس: 2346-021