جهت سهولت اجرا و نیز درنظرگرفتن اصول ایمنی کار ، توسط دفتر دبی شرکت بی – اف – اس اقدام به طراحی و ارائه سیستم داربست دسترسی چند منظوره (BFS UP Scaffold) ونیز سیستم داربست پلکانی (BFS UP Stairs) نموده است که دارای محاسن زیر می باشند:

امکان استفاده بعنوان داربست نما ، دسترسی به طبقات ، داربست جهت آرماتوربندی و نصب بازشو ها برای دیوارهای بلندمرتبه
پایداری کامل سیستم داربست بدون نیاز به هرگونه وزنه تعادلی روی آن
ایمنی بسیار بالا در حین کار در ارتفاع و تردد بدلیل جانپناه ، گاردریل و زیرپایی های مناسب
نصب بسیار سریع بدلیل مدول بودن قطعات و سادگی اتصالات با حداقل نیروی غیر ماهر
امکان یکپارچه کردن ، بلند نمودن و یا انتقال چند مدول با یکدیگر توسط جرثقیل و نتیجتا صرفه جویی زمانی قابل ملاحظه در کاربری
کمترین ابعاد بهینه و نتیجتا کاهش فضای اشغال کاربری
باربری و انتقال مناسب نیروها مابین اعضا و نیز به کف
استفاده از اعضای افقی هم بعنوان اعضای سازه ای سیستم و هم بعنوان گاردریل