گروه صنعتی بوذرجمهر به طور مداوم رضایت مشتری را در بین کلیه فعالیتهای خود در اولویت قرار داده است. خدمات گروه صنعتی بوذرجمهر با روابط تجاری اولیه با مشتری شروع می شود و تا زمان نهایی شدن پروژه پایدار خواهد بود.
در این مدت گروه صنعتی بوذرجمهر نه تنها ارائه دهنده تجهیزات قالب ساز است بلکه در کلیه فعالیتهایی مانند طراحی ، ساخت ، تحویل ، نصب و راه اندازی و برچیدن و یا رفع نقایص احتمالی تا آخرین مرحله به عنوان مشاور پیمانکار پروژه فعالیت می کند.
تعداد زیادی از این خدمات رایگان هستند. به عنوان نمونه ، جلسات مشاوره رایگان بین تکنسین های گروه صنعتی بوذرجمهر و مشتری وجود دارد.
این جلسات برای مذاکره در مورد دیدگاه های هر دو طرف و انتقال اطلاعات به منظور انتخاب بهترین برنامه است. پس از طراحی مراحل ، طرح های مانتینگ در کنار لیستی از کلیه مواد مورد نیاز برای بررسی و تأیید به مشتری تحویل داده می شود.