در حال حاضر بالاترین ساختمان ها و پیچیده ترین طرح های کف با استفاده از قالب و فن آوری داربستی بوذرجمهر ایجاد می شوند. ما به عنوان یک شریک قابل اعتماد ، ما با محصولات و خدمات نوآورانه از مشتریان خود پشتیبانی می کنیم.

پروژه های ما را در ایران و سراسر کشور میتوانید پیدا کنید.

مهندسی حمل و نقل شامل کارهای مهندسی عمران برای مسیرهای ترافیکی مانند پل ها است.

ساختمانهای فرهنگی (تئاتر ، موزه یا امکانات ورزشی) اغلب با استانداردهای معماری فوق العاده بالا مشخص می شوند.

پروژه های مهندسی آب به منظور تقویت بهره برداری و نگهداری آب و همچنین تنظیم و کنترل دامنه های آب مانند سدها در عین حال با توجه به محیط و منابع در خدمت هستند.

اگرچه آسمان خراش ها و برج ها از نظر اندازه تحت تأثیر قرار می گیرند ، اما به طور فزاینده ای به عنوان برجسته های معماری در نظر گرفته می شوند و طرح های بسیاری از شهرهای دنیا را توصیف می کند.

پروژه های مسکن شامل ساخت خانه ها و آپارتمان های جدا شده است.

ساختمان صنعتی همچنین شامل ساخت نیروگاههای تولید برق و همچنین گسترش ، نگهداری و نوسازی آنها می باشد.

پروژه های ساختمانی چند طبقه شامل ساخت و ساز ساختمان های آپارتمانی تا مراکز خرید مدرن است.

ساختمان صنعتی همچنین شامل ساخت نیروگاههای تولید برق و همچنین گسترش ، نگهداری و نوسازی آنها می باشد.

از زمان کاربرد ، هیچ سیستم ساختمانی دیگری از نظر مقرون به صرفه بودن ، انعطاف پذیری ، سرعت بالای ساخت و نصب آسان با ساختار فولادی پیش ساخته قابل مقایسه نیست.

اگرچه برجها از نظر اندازه تحت تأثیر قرار می گیرند ، اما به طور فزاینده ای به عنوان برجسته های معماری در نظر گرفته می شوند و اسکلتهای بسیاری از شهرهای جهان را توصیف می کنند.

مهندسی حمل و نقل شامل کارهای مهندسی عمران برای مسیرهای ترافیکی مانند تونل است.

پروژه های مهندسی آب در جهت ارتقاء بهره برداری از آب و همچنین تنظیم و کنترل دامنه های آب – در عین حال با در نظر گرفتن محیط و منابع ، خدمت می کنند.