مشاور: ARENCO

جهت اجراي حدود 1000 متر مربع سقف پس‌تنيده هر طبقه اين برج به ضخامت 225 ميليمتر توسط دفتر و كارخانه دبي شركت بي- اف- اس(BFS) اقدام بطراحي و ساخت قالب ميزي سيستم (BFS-Table Form System) گرديد (ثبت شده بشماره 63948)

مشخصات و موارد ويژه لحاظ شده در طراحي:
• وجود تيرهاي بتني به ارتفاع 90 سانتيمتري دور تا دور سقف كه باعث ميگرديد ميزها 1.2متر ارتفاعي بهنگام دكفراژ پايين بيايند تا از زير اين تيرها بتوانند به طبقه بعدي منتقل گردند و هم ميزهاي چيدمان شده كنار اين تيرها نيروهاي جانبي قابل توجهي را تحمل كنند.
• جهت پايين آوردن ميزها و نيز تراز كردن ميزها سيستم كالسكه هيدروليكي طراحي و استفاده گرديد.
• بدليل قالب بندي همزمان دو سقف جهت انتقال ميزها به دو طبقه بالاتر سيستم BFS-2Level Lifting C-Hook طراحي و استفاده گرديد كه با قابليت تاشدن با سهولت در حمل و نقل، قابل استفاده براي انتقال ميزها بصورت يك طبقه نيز مي باشد.
• بدليل سطح زياد قالب بندي با سيستم ميزي و محدوديت در موقعيت هاي خروج ميزها از داخل سقف اجرا شده، بر خلاف ساير سيستمهاي رايج دنيا، توسط تيم فني شركت BFS براي هر يك از اين ميزها چهار چرخ تلسكوپي طراحي گرديد تا هر ميز مستقلاً و بدون نياز به كالسكه بسهولت بتواند توسط يك كارگر به موقعيت خروج ميزها منتقل و سرعت جابجايي ميزها را بصورت قابل ملاحظه اي افزايش دهد. اين چرخها باربر نبوده و بهنگام بتن ريزي جمع مي شوند و فقط براي استفاده در جابجايي باز مي شوند.