ایوان بزرگ مصلای تهران (بزرگترین مسجد)

ایوان بزرگ مصلای تهران (بزرگترین مسجد)

پیمانکار: گروه تخصصی شهید رجایی

 ایوان بزرگ مصلای تهران میان مسجد جامع(گنبدخانه) و گلدسته های اصلی بصورت قالب و پوسته ای به ارتفاع 72متر و دهانه 110 متر می باشد که نسبت به انواع معماری ایوان ها در مساجد، نوگرایانه و بدیع می باشد. این مجموعه هم اکنون در حال اجرا بوده و حدود 20856 متر مربع زیر بنا دارد. با توجه به تراکم بسیار بسیار بالای آرماتورها، عملاً امکان بکار بردن میان بلتهای کششی وجود نداشته و با توجه به نیاز به نمای سطح بتن اکسپوز تیم فنی گروه صنعتی بوذرجمهر برای نخستین بار اقدام به طراحی پانلهای یکپارچه سازگار با فشار هیدرواستاتیک ماکزیمم بتن خود تراکمی معادل 5/182 (کیلونیوتن بر متر مربع) بدون نیاز به هیچ میان بلت کششی برای پایه ها به ابعاد مقطع (5/3*5) متر و (5/2*5) متر و (20/1*3) متر به ارتفاع بتن 3/7متر در یک مرحله نمودکه قابلیت کاربرد در سیستم بالارونده در پایه های به ارتفاع 50/12 متر را نیز دارا می بود که هم اکنون نیمی از کل ارتفاع این پایه ها در حالت قائم و قوسی با این شیوه بدیع و منحصر بفرد قالب بندی، اجرا گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید